Tag Archives: baca temizleme firmaları

Baca Temizleme Hizmeti


Baca temizleme, konut ve işyerlerinde kullanılan katı, sıvı ve gaz yakıtların yanma ürünlerinin doğrudan veya davlumbaz aracılığı ile bacaya verilmesi sonucu, zamanla baca içerisinde oluşan atık maddeler ve atık dışında sirkülasyonu olumsuz etkileyen yabancı maddeleri uygun araç, gereç ve metotlar kullanarak temizleme faaliyetidir. İtfaiye yönetmeliğine göre “Belediye Mahallindeki Bacaları temizler […]

Continue reading...